Over ons

Help the orphans in Iraq

logo

Help the orphans in Iraq is een individuele stichting die weeskinderen, weduwen en armlastigen in Irak helpt. De stichting is opgericht in 2011 en het team van Help the Orphans in Iraq heeft samengewerkt met verscheidene organisaties die gevestigd zijn te Irak. Het team streeft ernaar zo vaak mogelijk zelf naar Irak te gaan, om daar de donaties te verdelen over de weeskinderen, weduwen en armlastigen. De projecten worden gepromoot via de Facebook-pagina, via bijeenkomsten of mond tot mond. Elk project dat is gehouden en het totaalbedrag aan donaties voor dat project, wordt bekend gemaakt via social media. Sinds 15 maart 2015 staat Help the orphans in Iraq ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, om het (donerende) publiek meer zekerheid te geven. De volgende alinea is het eerste gedeelte van de akte van oprichting van Help the orphans in Iraq.

Visie

1. De stichting heeft ten doel:

a. geld inzamelen voor weduwen, weeskinderen en armlastigen in Irak;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitdelen van voedselpakketen, het kopen van benodigde spullen voor weeskinderen (zoals schoolspullen en kleding), het renoveren van huizen voor armlastigen

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
c. subsidies;
d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
e. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
f. alle andere baten.

Vorige Projecten

2011 Project schoolspullen:

Het uitdelen van schoolspullen en geld aan weeskinderen in Karbala.
Ingezameld bedrag: 1165 euro
Plaats: Karbala

2012 Open project:

Het uitdelen van geld aan armlastigen, weduwen en weeskinderen
Ingezameld bedrag: 1750 euro
Plaats: Karbala

2013 Project maand Ramadan I:

Het uitdelen van waardebonnen aan armlastigen, weduwen en weeskinderen.
Ingezameld Bedrag: 1000 euro
Plaats: Baghdad

2014 Project maand Ramadan II:

Het uitdelen van waardenbonnen aan armlastigen, weduwen en weeskinderen.
Ingezameld bedrag: 3500 euro
Plaats: Baghdad

2015 Project maand Ramadan III:

Het uitdelen van waardenbonnen aan armlastigen, weduwen en weeskinderen. Ook hebben we een crèche de volgende spullen gegeven:

Een airco, een kachel, een ventilator en een oplaadbare batterij die elektriciteit levert.
Ingezameld bedrag: 5500 euro
Plaats: Baghdad

Toekomst plannen

– Het ondersteunen van onderwijs voor wezen en mensen in nood.
– Het helpen van kinderen door middel van begeleiding.
– Werken met geavanceerde apparatuur zoals computer, etc.

Onze gegevens

Help the orphans in Iraq

www.helporphans.nl

facebook.com/Iraqi.orphans

KVK 62412027, Nederland